Launch demo modal

Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Beşli Tekstil sektöründe uzman bir firma olarak; bölgesel, ulusal ve uluslararası ekonomideki yerini haklı olarak uyguladığı kalite politikası ile elde etmiştir.

Beşli Tekstil Kalite politikasının temeli; Toplam Kalite Yönetimi' ne dayanmaktadır. Bu kapsamda tanımlanmış olan tüm faaliyetlerimiz düzenli olarak ölçülmekte, analiz edilmekte, kontrol edilmekte ve sürekli olarak iyileştirilip geliştirilmektedir.

Bu çerçevede, Beşli Tekstil  üst yönetimi, tüm paydaşlarının ( Müşteriler, Çalışanlar, Tedarikçiler ve Toplum ) yerel, ulusal ve uluslararası alandaki beklenti, istek ve memnuniyetini sürekli izlemekte ve karşılamaktadır.
 

Ürün ve hizmet kalitemizi en üst seviyeye getirmek için;

Müşteri memnuniyetini hedef alarak, müşteri ihtiyaçlarını zamanında ve istenilen şekilde karşılamak. Çalışanlarımızı hedeflere yönelten, onlara bilgi, beceri ve davranış değişikliği kazandıran eğitimlerin sürekliliğini sağlamak. Tedarikçiler ile uyumlu şekilde çalışarak, istenen kalite seviyesindeki hammaddeleri en ucuz şekilde zamanında temin etmek. İnsan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen ürünler üretmek. Kalite yönetim şartlarına uymak ve etkinliğini sürekli gözden geçirip, iyileştirmek.
 

Beşli Tekstil müşteri memnuniyeti ve kaliteyi ön planda tutan bir kuruluştur.

Genç ve dinamik kadrosuyla, yeniliğe ve değişime her zaman açık verilen terminleri zamanında teslim etmeyi hedeflemiş, kaliteli, güvenirlilik ve ekip çalışmasını benimsemiştir.